banner_omos

Værdier

I Dansk Skolefoto fokuserer alle meget på vores værdisæt, som i den korte version udgøres af ordene: Glæde – Dynamik og Troværdighed.

Vi tænker disse værdier ind i alt hvad vi foretager os. Børnene SKAL møde en fotograf, der kan sit kram, men som også formår at give børnene en glad, positiv oplevelse med på vejen. Vi arbejder meget med at udvikle vores koncepter til både skole og hjem, således at vi i fremtiden fortsat vil være landets mest innovative firma. Og så skal det være sådan, at når vi stiller noget i udsigt, så skal vi aftalen holdes, uanset om det handler om en leverance til et hjem eller til en skole.

omosicn1Værdier

omosicn2Produktion